Wrocław. Rynek Wrocław, ul. Świętego Mikołaja Wrocław. Uniwersytet Fosa miejska. Wrocław

Zakochaj się we Wrocławiu

Historia miasta

Wrocław. RatuszNajważniejsze daty z historii Wrocławia:

1000 r. - Wrocław staje się siedzibą biskupstwa. Ukazuje się bulla papieska - najstarsza zachowana pisemna wzmianka o Wrocławiu

1335 r. - Po śmierci księcia Henryka Piastowskiego miasto przechodzi pod panowanie korony czeskiej

1526 r. - Po śmierci króla Czech Ludwika Jagiellończyka Wrocław wraz ze Śląskiem przechodzi pod panowanie Habsburgów

1648 r. - Zakończenie wojny trzydziestoletniej - miastu udaje się uniknąć większych zniszczeń i zachować swój, głównie protestancki, charakter

1741 r. - Początek wojen śląskich, przejście Wrocławia i Śląska pod panowanie pruskie

1807 r. - Zdobycie miasta przez wojska napoleońskie i początek wyburzenia fortyfikacji miejskich

1809 r. - W wyniku reform w Prusach zostaje powołany nowoczesny samorząd miejski

1811 r. - Otwarcie Uniwersytetu Wrocławskiego

1914 - 1918 r. - Wrocław jako twierdza na zapleczu frontów I wojny światowej

1933 r. - Przejęcie w Niemczech władzy przez narodowych socjalistów

1938 r., 9/10 listopada - Wrocławska "kryształowa noc", największy z pogromów na ludności żydowskiej

1944 r. - Wrocław zostaje ogłoszony przez hitlerowców zamkniętą twierdzą Festung Breslau

1945 r., styczeń - Przymusowa ewakuacja ludności

1945 r., luty - Początek oblężenia miasta przez Armię Czerwoną, olbrzymie zniszczenia materialne oraz tragedia mieszkańców

1945 r., 6 maja - Kapitulacja Festung Breslau

1945 r., 9 maja - Rozpoczęcie przejmowania miasta przez administrację polską

1945 r. , 2 sierpnia - Na Konferencji Poczdamskiej zapada decyzja o przyznaniu Wrocławia i Śląska Polsce

1981 r., 13 grudnia - Początek stanu wojennego. Przez cały okres lat 80-tych Wrocław pozostaje jednym z najsilniejszych ośrodków opozycji antykomunistycznej w Polsce

1990 r., 27 maja - Pierwsze demokratyczne wybory samorządowe

1990 r., 19 czerwca - Rada Miejska przywraca historyczny herb Wrocławia

1997 r. - Wielka powódź, która obok zniszczeń przyczyniła się także do przyspieszenia odbudowy i modernizacji infrastruktury miejskiej

2000 r. - Uroczyste obchody Millenium Wrocławia

Festung Breslau to najtragiczniejsza karta historii miasta. W styczniu 1945r. Armia Czerwona zbliżała się do Wrocławia, w połowie lutego zamknęła okrążenie wokół niego. Gauleiter Śląska Karl Hanke zapowiedział, że prędzej spali miasto niż odda je Rosjanom. Przymusową ewakuację ludności cywilnej ogłoszono za późno. Zaczęło się piekło. Miasto w krótkim czasie opuściło 700 tys. osób, z których ok. 90tys. zginęło w czasie ewakuacji. Większość uciekała pieszo, w 30-stopniowym mrozie. W ciągu 80 dni oblężenia 70% miasta zostało doszczętnie zniszczone, zginęły dziesiątki tysięcy cywilów. Wrocław poddał się jako jedno z ostatnich niemieckich miast, 6 maja 1945r., 2 dni przed kapitulacją III Rzeszy. • Wrocław. Rynek
  fot. L. Bartosik
 • Wrocław, ul. Świętego Mikołaja
  fot. L. Bartosik
 • Wrocław. Uniwersytet
  fot. L. Bartosik
 • Fosa miejska. Wrocław
  fot. M&L Bartosik