Katedra Wrocławska Kościół NMP na Piasku

Zakochaj się we Wrocławiu

Wrocławskie kościoły

Katedra św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim to najcenniejszy zabytek sakralny Wrocławia. Począwszy od okresu powstania biskupstwa wrocławskiego w 1000 r. w jej miejscu stało kolejno kilka świątyń romańskich, póki po najeździe Mongołów nie rozpoczęto w 1241 r. budowy gotyckiej katedry, trwającej kilka lat. Następne stulecia zajęła rozbudowa i odbudowa kościoła (po kolejnych klęskach żywiołowych i wojnach). W XVIII stuleciu gotyckie wnętrza zmieniono na barokowe, jednak w latach 70. XIX w. przeprowadzono renowację świątyni w celu przywrócenia jej gotyckiego wyglądu. W kwietniu 1945 r. w czasie długotrwałego bombardowania i ostrzału Wrocławia katedra została zniszczona w 70%, ale odbudowano ją dużym wysiłkiem już po kilka latach. Prace renowacyjne trwają do dziś.

Portal zachodni głównego wejścia katedry z zachowanymi elementami romańskimi i gotyckimi pochodzi z XV w. Barokowa ambona z przeworskiego marmuru powstała w 1723 r. Zdobią ją płaskorzeźby z figurami ewangelistów. Katedralne organy należą do największych w Polsce – mają ponad 13 tys. piszczałek. Do najstarszych kaplic katedry należy m.in. pochodzący z XIII w. grobowiec Tomasza I i Tomasza II w krypcie grobowej biskupów wrocławskich, Kaplica Mariacka z połowy XIV w., kaplica św. Jadwigi z 1379 r., kaplica Jana Chrzciciela z 1408 r., kaplica św. Franciszka z Asyżu z 1416 r., kaplica św. Jana Ewangelisty z 1414 r. Wiele z tych kaplic otrzymało w XVIII w. wygląd barokowy.  

Kaplica Elektorska z jej wspaniałymi rzeźbami i freskami to doskonałe osiągnięcie sztuki baroku. Jest zbudowana z szaroniebieskiego marmuru śląskiego, obramienia portali są z czerwonego marmuru salzburskiego, a rzeźby – z marmuru kararyjskiego. Płaskorzeźby nad portalami symbolizują Śmierć, Sąd Ostateczny, Niebo i Piekło. Na freskach w kopule przedstawiono scenę buntu i strącenia aniołów, a na ścianach – m.in. Ostatnią Wieczerzę.

Z tarasu północnej wieży widokowej rozciąga się przepiękny widok na Wrocław.

Nieopodal katedry zachował się najstarszy we Wrocławiu kościół św. Idziego z początku XIII w. z romańskim portalem.

Kościół św. Marii Magdaleny z XIIIw. należy do najstarszych i najpiękniejszych kościołów gotyckich w mieście. W 1523r. odprawiono tu pierwsze we Wrocławiu nabożeństwo luterańskie. W maju 1945r. kilka dni po kapitulacji faszystowskich Niemiec spłonęły obie wieże kościoła, zawaliło się sklepienie, zostało poważnie zniszczone wnętrze, w tym słynny, największy na Śląsku Dzwon Grzesznika z 1386r. Większość ze wspaniałych gotyckich i renesansowych ołtarzy, rzeźb i obrazów uległa zniszczeniu lub zaginęła. Prace renowacyjne kościoła wciąż trwają. Warto wejść schodami jednej z wież na Mostek Czarownic, żeby z wysokości 35 metrów obejrzeć panoramę Starego Miasta.

Bazylika św. Elżbiety Węgierskiej z XIIIw. to jedna z najcenniejszych świątyń gotyckich w Polsce. Ma długość 68m i szerokość 34,5m. Z tarasu 90-mertowej wieży, na który prowadzą 302 schodki, roztacza się wspaniały widok na panoramę miasta. W czasie oblężenia Wrocławia w 1945r. z kościoła wywieziono wiele cennych ołtarzy, obrazów i rzeźb. Ocalała natomiast większość z 370 gotyckich, renesansowych i barokowych nagrobków, z których słynie świątynia.  • Katedra Wrocławska
    fot. L. Bartosik
  • Kościół NMP na Piasku
    fot. M. Bartosik