Odkrywaj tajemnicze piękno Dolnego Śląska

Bazylika św. Jadwigi w Trzebnicy

Bazylika św. Jadwigi w Trzebnicy jest najstarszą i najpiękniejszą świątynią na Śląsku i nekropolią Piastów Śląskich. W 1202 r. książę Henryk Brodaty ufundował na prośbę swojej żony Jadwigi, późniejszej świętej, pierwszy na Śląsku żeński klasztor  – dla mniszek cystersek (obecnie należący do sióstr boromeuszek, które prowadzą szpital i dom opieki). 

Romańska świątynia była później wielokrotnie przebudowywana. Swój barokowy wygląd otrzymała w XVIII w. i jest obecnie uznawana za najwspanialszy przykład architektury barokowej. Do najstarszej części bazyliki należy romańska krypta św. Bartłomieja z 1214 r. pod prezbiterium. W prezbiterium znajduje się marmurowa tumba księcia Henryka I Brodatego. Ołtarz główny został wykonany w stylu rokoko z typową dla niego obfitością złoconych zdobień. Równie bogato zdobione są wszystkie barokowe elementy wystroju bazyliki: ambona, posągi św. Jadwigi i św. Elżbiety w nawie głównej, ołtarz św. Jadwigi, ołtarz św. Bartłomieja, ołtarz Tekli, ołtarz Ukrzyżowania i in.

Największą uwagę przyciąga majestatyczny grobowiec św. Jadwigi z 1679-80 r. z czarnego marmuru, z alabastrową postacią świętej. Stoi w kaplicy jej imienia z 1267 r. Sarkofag otaczają figury świętych benedyktynów i cystersów, w tym patronów Polski i Austrii.

W ołtarzu głównym kaplicy przechowywana jest, jako relikwia, czaszka św. Jadwigi Śląskiej, zaś przed ołtarzem kaplicy św. Jana Chrzciciela zachował się jej symboliczny nagrobek  (szczątki przeniesiono później do obecnego grobowca).

W Bazylice znajdują się trzy obrazy z początku XVIII w. pędzla Michała Willmanna, nazywanego śląskim Rembrandtem. Jest to Męczeństwo św. Bartłomieja z ok. 1700 r. w ołtarzu św. Bartłomieja, Wizje św. Bernarda z w ołtarzu św. Bernarda oraz Śmierć świętego Benedykta w ołtarzu św. Benedykta. Madonna w ołtarzu św. Tekli należy do szkoły Łukasza Cranacha Starszego. 

Pielgrzymi z Polski, Niemiec i Czech odwiedzali grób Jadwigi od 1267 r., kiedy śląska księżna została ogłoszona świętą. Św. Jadwiga, trwale związana z dolnośląskim regionem, jest uznawana za patronkę Śląska i pojednania polsko-niemieckiego, oraz za opiekunkę małżeństw i rodzin. Będąc w Trzebnicy, warto przespacerować się tzw. Dużą Ścieżką Świętej Jadwigi. Jest to kilkukilometrowa trasa miejska, w trakcie której pielgrzymi zatrzymują się przy siedmiu kamieniach medytacji, przypominających o siedmiu cnotach św. Jadwigi.